Direct contact? Bel: 085 - 0434471

HomePersonen- en familierechtOuderschapsplan

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet opgesteld worden door ouders die gezamenlijk kinderen hebben en besluiten tot een scheiding. Voor een echtscheiding is het overleggen van een getekend ouderschapsplan een voorwaarde voor het voeren van een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. In een ouderschapsplan moeten volgens de wet in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).
  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan. Ook is het verstandig iets op te nemen over wat jullie afspreken als er in de toekomst een geschil tussen jullie ontstaat over een bepaalde kwestie omtrent het kind, zoals toestemming verlenen voor het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland of voor het laten gaan naar een bepaalde school dan wel andersoortige geschillen omtrent het kind. Daarbij kun je denken aan het inschakelen van een parenting coordinator.

Wij kunnen u informeren over het ouderschapsplan en u een format aan de hand doen die voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij adviseren ook graag vanuit onze ervaring over het maken van praktische afspraken rondom de verzorging en opvoeding van kinderen na echtscheiding. 

Contact opnemen