Direct contact? Bel: 085 - 0434471

HomePersonen- en familierechtCuratele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap

Soms hebben dierbaren bescherming nodig, omdat zij niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. In dat geval is er de mogelijkheid om voorzieningen te treffen om de financiële- en of persoonlijke (gezondheids-) belangen te beschermen of om te voorkomen dat derden misbruik maken van de situatie die is ontstaan. 

Er zijn drie mogelijkheden om deze kwetsbare mensen te beschermen. Deze maatregelen variëren in soort, vorm en zwaarte.

Curatele 

Curatele is de zwaarste beschermingsmaatregel. Wanneer een persoon onder curatele wordt geplaatst kan de betrokkene niet langer zelf over de financiële- en persoonlijke zaken (ook rondom gezondheid) beslissen ten gevolge van een geestelijke stoornis of door drank- en of drugsmisbruik. Hij of zij is een gevaar voor de veiligheid van zichzelf of voor anderen.   

Bewind

DIt is een minder zware maatregel. Dit ziet hoofdzakelijk op het beheer van vermogen.De betrokkene is in deze situatie vaak niet meer in staat voor de eigen financiën te zorgen. De oorzaken hiervan liggen vaak bij dementie, verslaving, of grote schulden. 

Mentorschap 

Wanneer door de rechter tot mentorschap wordt besloten kan de betrokkene niet goed meer zelf beslissen over persoonlijke zaken. Deze zaken zijn vaak gerelateerd aan gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan dementerenden of verstandelijk gehandicapten. 

Heeft u vragen over de beschermingsmogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op, dan adviseren wij u bij het vinden naar de beste oplossing.

Contact opnemen