Direct contact? Bel: 085 - 0434471

HomeIk wil scheiden.. met kinderen

Scheiden met kinderen?

Na een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken, moet er eigenlijk nóg meer tussen partners gecommuniceerd worden dan tijdens het huwelijk. Communicatieverbetering is een cruciale stap in het echtscheidingsproces, hoe emotioneel dit vaak ook is. De gevolgen van echtscheiding zijn levenslang en dienen, juist ook in het belang van de kinderen, goed geregeld te worden. Door de kinderen blijf je immers levenslang aan elkaar verbonden. Misschien niet  langer als partners maar zeker wel als ouders voor jullie kinderen.

Wij adviseren, ondersteunen en sturen

Compass advocaten en mediators is gespecialiseerd in deze casuïstiek. Samen met u brengen wij de situatie in kaart en zetten een koers uit. Een koers die de belangen van uw kinderen en van u duurzaam veiligstelt.
 Hoe zit het met de zorgregeling? Wat zijn de financiële consequenties? Kan ik de sportclub nog wel betalen? Wat zijn de rechten en verplichtingen nu precies bij gezamenlijk ouderlijk gezag?
Bij dergelijke vragen kunnen wij u eveneens ondersteunen, omdat Compass beschikt over een netwerk van financieel en sociaal psychologisch deskundigen en coaches. Zij kunnen u helpen bij het inrichten van deze veranderende leefsituatie, voor uw kinderen en voor u.

Duurzaamheid als koers

Als Compass advocaten en mediators gaan wij voor duurzaamheid, vooral met de focus op kinderen. Onmiskenbaar merken zij de consequenties van een echtscheiding. Of zij schadelijke consequenties ondervinden van de scheiding van hun ouders ligt hoofdzakelijk aan de wijze waarop ouders met de scheiding omgaan. Wij zetten in op nieuw perspectief waarbij aan de belangen van de kinderen steeds hoge prioriteit wordt gegeven. Dat is de koers van Compass.

Contact opnemen