Direct contact? Bel: 085 - 0434471

HomePersonen- en familierechtOmgangsregeling

Omgangsregeling, zorgregeling, co-ouderschapsregeling

Termen die alle drie van doen hebben met de invulling van de verzorging en opvoeding van de kinderen na scheiding. Deze regelingen worden doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan. De termen worden regelmatig door elkaar gebruikt maar:  er zijn juridische verschillen.

Zorgregeling

Een zorgregeling komt tot stand na een scheiding tussen ouders die gezamenlijk over het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen beschikken. Een zorgregeling beschrijft concreet hoe de zorg over de kinderen tussen de ouders is verdeeld.

Omgangsregeling

Er wordt gesproken over een omgangsregeling wanneer één ouder over het (éénhoofdig) ouderlijk gezag beschikt. Met de niet gezaghebbende ouder wordt dan een omgangs (en contact) regeling afgesproken. Een regeling waarin het contact tussen de kinderen en de andere ouder wordt vastgelegd.

Co-ouderschapsregeling

In een co-ouderschapsregeling hebben de beide ouders -doorgaans- gezamenlijk het ouderlijk gezag en verblijven de kinderen 50/50 bij de beide ouders.

Wij vinden het belangrijk dat ouders respectvol met elkaar omgaan. Dit verdienen de kinderen. Het is in het belang van de ontwikkeling van de kinderen dat er een goed contact is en blijft tussen de kinderen en de beide ouders. In de praktijk kan dit om uiteenlopende redenen helaas nog wel eens tot problemen leiden. 

Wij zijn in beginsel van mening dat dergelijke zaken niet tot een beslissing van de rechtbank moeten leiden en dat partijen moeten worden aangespoord -desnoods met behulp van een therapeut- om hun communicatie te verbeteren. Een verbetering van de communicatie leidt tot een betere verhouding tussen de ouders waardoor zij beter in staat zullen zijn de problemen in de uitvoering van de zorg over de kinderen ook als ouders te benaderen en niet als ex-partners.

Onze ervaring leert dat wanneer er problemen zijn in de zorgregeling een gezamenlijk gesprek zeer oplossend kan werken. Wij vertellen u graag hier meer over. 

Contact opnemen