Direct contact? Bel: 085 - 0434471

HomeBlogKinderalimentatie na 18 jaar

Kinderalimentatie na 18 jaar

Als het kind 18 jaar is, is het meerderjarig. Als ouders heb je dan geen gezag meer over je kind. Vaker wordt dan gedacht dat je als ouder dan ook niet meer hoeft bij te dragen in de kosten van het kind. Dit is echter een foute gedachte. Als ouder blijf je onvoorwaardelijk onderhoudsplichtig voor je kind tot het 21e levensjaar. Mocht je zoon of dochter tussen 18 en 21 jaar (vrijwel) volledig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dan kan er afgesproken worden dat er geen of minder kinderalimentatie kan worden voldaan. Maar zolang het kind niet (vrijwel) volledig in het levensonderhoud kan voorzien, dient de kinderalimentatie doorbetaald te worden.

Na het 21e levensjaar blijf je als ouder ook nog onderhoudsplichtig, echter dat hangt dan af van de behoeftigheid van het kind. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk gehandicapt is, waardoor het niet in haar/zijn eigen levensonderhoud kan (gaan) voorzien, blijf je als ouder onderhoudsplichtig voor het kind, dus ook na 21 jaar. Ook kunnen beide ouders in het convenant of ouderschapsplan overeengekomen zijn dat ze blijven betalen na de 21e levensjaar van het kind, als het kind studeert en goede studieresultaten behaalt. Dergelijke afspraken moeten nagekomen blijven worden.

Het bedrag aan kinderalimentatie dat is overeengekomen of opgelegd door een rechter voor de 18e levensjaar van het kind, dient, geïndexeerd, doorbetaald te worden na de 18e levensjaar. Als de betreffende ouder dat niet doet, kan het kind zelf het LBIO (www.lbio.nl) of een deurwaarder inschakelen om de alimentatie te laten innen. Aangezien het kind meerderjarig is, dient het kind de betreffende instantie zelf in te schakelen. De kosten komen voor rekening van de ouder die kinderalimentatie dient te voldoen.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Compass Familierecht advocaten en mediators.

Contact opnemen