CORONA-VIRUS en MAATREGELEN > COMPASS ADVOCATEN

Als advocatenkantoor trachten wij zo goed mogelijk onze werkzaamheden voort te zetten. Wij hebben het volgende beleid, waarmee wij de veiligheid van onze cliënten, bezoekers en de medewerkers van ons kantoor zo goed mogelijk waarborgen:

  1. In navolging van de RIVM-adviezen zullen de advocaten grotendeels vanuit huis werken. U kunt de advocaten telefonisch bereiken via het kantoor of via hun mobiele telefoon. Uiteraard kunt u ons altijd per e-mail bereiken.
  2. Heeft u verkoudheidsklachten, koorts en/of luchtwegklachten of bent u in een risicogebied geweest, dan verzoeken wij u niet naar ons kantoor te komen.
  3. Alleen indien dat strikt noodzakelijk is en in overleg met één van onze advocaten, ontvangen wij u bij ons op kantoor. Indien een bespreking ook telefonisch mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur.
  4. Bij afspraken voor een noodzakelijke bespreking of overleg op ons kantoor, zullen geen handen worden gegeven en wordt gevraagd gepaste afstand te houden (tenminste 1,5 meter).
  5. De hygiënemaatregelen die van belang zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden bij ons op kantoor nageleefd.
  6. Indien de advocaten zelf klachten hebben die met Corona verbanden houden, zullen zij niet werken. Dat kan van invloed zijn op de behandeling van uw zaak en ook op de voortgang. Verder zijn wij afhankelijk van derden, zoals de Rechtspraak of een deurwaarder, voor wie ook Corona-maatregelen van toepassing kunnen zijn. Wij vragen u daarmee rekening te houden.

Tevens wijzen wij u erop, dat in verband met de uitbraak van het coronavirus de Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten zullen worden. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.